chamisal استانی شهر الخضر حشد الشعبی موصل

chamisal: استانی شهر الخضر حشد الشعبی موصل مرکز استان نینوا

همايش هر سال سياست هاي پولي و ارزي، روز گذشته شروع به کار کرد و همان طور که از نام اين همايش پيداست، قرار بود متخصصان و مسئولان اين حوزه راجع به سياست هاي پو

تحدید ارز 4200 تومانی

تحدید ارز 4200 تومانی

عبارات مهم : اقتصاد

همايش هر سال سياست هاي پولي و ارزي، روز گذشته شروع به کار کرد و همان طور که از نام اين همايش پيداست، قرار بود متخصصان و مسئولان اين حوزه راجع به سياست هاي پولي و ارزي حال حاضر سخن بگويند؛ ولی روز اول اين همايش به سخنراني برخي از سياست گذاران پولي گذشت، بدون اينکه تحليل و توضيحي راجع به سياست ارزي حال حاضر کشور ارائه شود. حتي احمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي، نیز در اين همايش حضور نداشت. رئيس بانک مرکزي نیز در سخنراني اصلي خود بيشتر به ارائه عملکرد بانک مرکزي در حوزه نقدينگي و دستاوردهاي تورمي پرداخت و در جمع خبرنگاران توضيح کوتاهي راجع به ماجراهاي پيش آمده در حوزه واردات با دلار چهارهزارو 200 توماني داد.

در روزهاي اخير خبرهايي متفاوت از تصميم جديد ارزي دولت براي محدودشدن کالاهاي وارداتي براي دريافت دلار چهارهزارو 200 توماني يا ورود قیمت جديد به بازار انتشار یافته بود که از سه نرخي شدن دلار حکايت داشت… به طوري که در کنار قیمت سه هزارو 800 تومانی کالاهاي اساسي و چهارهزارو 200 تومانی برخي از کالاهاي وارداتي، گفته مي شد قرار است بخشي از کالاها از زمره اين قیمت ها خارج شده است و با قیمت جديدي ارز دريافت کنند؛ ولی رئيس بانک مرکزي در حاشيه سخنراني خود به ابهامات هرچند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد بر اساس تصميم جديد اتخاذشده، قرار است واردات کالا براي دريافت ارز اولويت بندي شده است و سه گروه کالاهاي اساسي و حياتي، مواد اوليه و ضروري و ساير کالاهاي مورد نياز ارز دريافت کنند.

تحدید ارز 4200 تومانی

هرچند او توضيحي نداد که جريان فعلي بازار ارز و مابه التفاوت ارز رسمي و غيررسمي چگونه است و با وجود محدوديت در عرضه ارز، چطور به اين سه گروه کالايي ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده شده است مي يابد، بدون اينکه از محل توزيع رانت باشد. در اين همايش، برخي خبرهاي غيررسمي از سوي مديران و مسئولان تأييد شدند؛ پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي، از افزايش 32درصدي قيمت مسکن خبر داد و معاون اقتصادي وزارت اقتصاد ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي را 162هزار ميليارد تومان اعلام کرد؛ مطالباتي که باعث افزايش 17.4واحد درصدي پايه پولي شده است و خطر انفجار تورمي نقدينگي را جدي کرده است.

دولت در زمينه ثبات قيمت ها عملکرد موفقي داشته است
ولي الله سيف در بيست وهشتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي گفت: اقتصاد ايران در دو سال گذشته در زمينه ثبات قيمت ها و رشد اقتصادي عملکرد موفقي داشته هست. سال گذشته و براي دومين سال متوالي، قیمت تورم به عنوان معياري از میانگین رشد هزينه هاي خانوار در محدوده تک رقمي قرار گرفت؛ عملکردي که مي توان گفت در تاريخ اقتصادي چهار دهه گذشته کشور بي سابقه بوده است.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در نتيجه تلاش هاي بانک مرکزي، نقدينگي در سال ۱۳۹۶ با رشدي معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد که اين رشد در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کم کردن نشان مي دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتي در پايان سال ۱۳۹۶، پايه پولي با رشدي معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار ميليارد تومان رسيد. اين عامل سهمي معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پايه پولي اين سال داشته و مهم ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال ۱۳۹۶ مطالبات بانک مرکزي است.

رئيس کل بانک مرکزي با اظهار اينکه در زمينه تسهيلات پرداختي، شبکه بانکي کشور در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي متفاوت اقتصادي پرداخت کرده هست، افزود: اين رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد افزايش نشان مي دهد. ۶۲ درصد از تسهيلات پرداخت شده است در اين سال، صرف تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و ۸۳.۶ درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است است.

همايش هر سال سياست هاي پولي و ارزي، روز گذشته شروع به کار کرد و همان طور که از نام اين همايش پيداست، قرار بود متخصصان و مسئولان اين حوزه راجع به سياست هاي پو

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينکه بانک مرکزي با نشانه ثبات بخشي به بازار طلا و ارز، در آخرهای سال ۱۳۹۶ به اجراي طرح پيش فروش سکه در سه مرحله متفاوت اقدام کرد، گفت: در مراحل مختلف، در مجموع ۷.۶ ميليون قطعه سکه طلا در سررسيدهاي متفاوت زماني پيش فروش شد.

رئيس بانک مرکزي راجع به از بین بردن برخي کالاهاي وارداتي از فهرست دريافت کنندگان دلار چهارهزارو 200 توماني نيز توضيحي کوتاه داشت. بنا بر آنچه سيف عنوان کرد، قرار بر اين شده است تا کالاهاي وارداتي مشمول ارز چهارهزارو 200 توماني در سه گروه اولويت بندي شوند؛ به اين صورت که يک سري از کالاها اساسي و حياتي بوده و بر اساس درآمدهاي نفتي تأمين ارز مي شود. دومين گروه مواد اوليه کارخانجات و کالاهاي ضروري هستند که از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي تأمين ارز خواهند شد؛ ولی سومين گروه آنهايي هستند که بر اساس درآمد ارزي از محل ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي و همچنين ارز صادرکنندگان خرد، به آنها ارز تخصیص داده شده است يافته و در اولويت بعدي قرار دارند.

کاهش سرمايه گذاري عمراني در دهه 90 به 2.7درصد
سخنران بعدي مسعود نيلي، دستيار ويژه رئيس جمهور در حوزه اقتصاد، بود که سخنراني ای با محتوایي کارشناسي و نه در مقام دستيار اقتصادي رئيس جمهور ارائه کرد.

او سخنان خود را اين طور شروع کرد: مسئله بودجه، سال هاي متمادي مسئله اصلي در اقتصاد کشور بوده و ساير سياست هاي اقتصادي را دنبال خود مي کشد. اثر مستقيم بودجه بر رشد اقتصادي، بر ثبات اقتصادي، اصلاح فقر و توزيع درآمد و عرضه کالاهاي عمومي، کارکردهاي اصلي بودجه به شمار مي روند که در اين ميان عرضه کالاهاي عمومي از اهميت بالايي برخوردار است.

نيلي ادامه داد: اگر سرمايه گذاري دولت در پروژه هاي عمراني را به صورت کسري از توليد ناخالص داخلي در نظر بگيريم از دهه ۵۰ به اين طرف در دوره وفور درآمد نفتي ۱۲.۵ درصد و در دوره اي پنج تا هفت درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقليل يافته است.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور تصريح کرد: طبق مطالعات براي دستيابي به رشد اقتصادي قابل قبول بايد پنج تا هفت درصد توليد ناخالص داخلي در بودجه عمراني هزينه شود که در دهه ۹۰ اين ميزان به نصف رسيده که نقيصه اي براي رشد اقتصادي محسوب مي شود.

تحدید ارز 4200 تومانی

وي با بيان اينکه چشم انداز سهم دولت در سرمايه گذاري عمراني بالاي سه درصد نيست، بنابراين بايد رويکرد همکاری دولتي خصوصي مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است هست، اظهار کرد: طبق محاسباتي که انجام داديم، براي آنکه دولت بتواند خدمات مناسبي ارائه دهد، نسبت بودجه جاري به توليد ناخالص داخلي بايد 16 تا 17 درصد باشد که اين رقم در صورت کسر هزينه هاي صندوق هاي بازنشستگي و هزينه اوراق مشارکت، 13.5 درصد است.

وي با اشاره به فشارها بر بودجه عمومي دولت، گفت: به عنوان مثال در سال 84 ميزان پرداختي از بودجه به صندوق هاي بازنشستگي دوهزارو 300 ميليارد تومان بود که اين رقم در بودجه 97 به بيش از 60 هزار ميليارد تومان رسيده است.

نيلي با مصلحتي دانستن بودجه نويسي در ايران، افزود: بودجه بايد قاعده مند باشد و براي اينکه بودجه عمومي با اين فشارها مواجه نشود، بايد قاعده دائمي براي بودجه تعيين کرد.

افزايش 31درصدي قيمت مسکن
از ديگر سخنرانان همايش پولي و ارزي معاون اقتصادي بانک مرکزي بود. پيمان قرباني گفت در سال ۹۶ رشد اقتصادي به ۳.۷ درصد رسيد، اين در حالي بود که در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵درصدي داشتيم.

همايش هر سال سياست هاي پولي و ارزي، روز گذشته شروع به کار کرد و همان طور که از نام اين همايش پيداست، قرار بود متخصصان و مسئولان اين حوزه راجع به سياست هاي پو

وي گفت: در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵درصدي اقتصادي عمدتا متأثر از رشد گروه نفت به ميزان ۶۱.۶ درصد بود که عمدتا به افزايش صادرات نفت بعد از برجام بر مي گشت. معاون اقتصادي بانک مرکزي بيان كرد: در سال ۹۶ رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ۳.۳ درصد رسيد. البته انتظار نداشتيم در سال ۹۶ بخش نفت پيشران رشد اقتصادي شود؛ بنابراين افزايش رشد بخش هاي غيرنفتي را نشانه قرار داديم؛ از جمله کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته اين رشد به ۴.۶ درصد رسيد و در فصل چهارم به ۴.۸ درصد بالغ شد.

قرباني با اشاره به رشد صنعت ماشین گفت: در حوزه صنعت ماشین در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳.۸ درصد رشد حاصل شده است هست. همچنين در حوزه ماشین سواري ۱۴.۹ درصد رشد ايجاد شده است است.

وي ادامه داد: کم شدن قیمت سپرده ممتاز و سودهاي تسهيلاتي در کنار افتتاح سپرده منزل يکم براي منزل اولي ها و افزايش ميزان تسهيلات مسکن روستايي از ۱۵ به ۲۰ ميليون تومان از جمله سياست هاي بانک مرکزي براي حوزه ساختمان بوده هست. همچنين کم شدن قیمت سود براي بافت هاي فرسوده به شش درصد و کم کردن سود صندوق جوانان به ۹ درصد از ديگر سياست هاي بانک مرکزي در حوزه ساختمان به شمار مي رود.

وي راجع به تعداد معاملات مسکن خاطرنشان کرد: تعداد معاملات ۱۸۱.۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶ بوده که نشان از رشد معاملات مسکن در سال گذشته دارد. همچنين در دو ماه ابتدايي امسال با انجام ۲۴ هزار فقره معامله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد معاملات صورت گرفته است.

تحدید ارز 4200 تومانی

بدهي ۱۶۲ هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه وزارت اقتصاد تلاش دارد اطلاعات مرکز بدهي در قالب گزارش ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: بدهي دولت به بانک مرکزي به ۱۶۲ هزار ميليارد تومان رسيد.

حسين ميرشجاعيان در پنل تخصصي ساختار مالي دولت و ثبات پولي و مالي با بيان اينکه ام الامراض اقتصاد ايران برخي بدهي هاي آن هست، افزود: مشاهده بودجه کشور اطلاعات دقيقي درخصوص وضعيت اقتصاد به ما مي دهد. يکي اينکه بودجه جاري به سمت افزايش بوده که اين عنوان شرايط اقتصادي را بد مي کند.

معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينکه حجم بدهي دولت به بانک مرکزي به ۱۶۲ هزار ميليارد تومان رسيده هست، گفت: نزديک به ۷۹ درصد اعتبارات هزينه اي ما داراي چسبندگي بسيار بوده که کم کردن آن هزينه هاي بسيار اجتماعي و سياسي به دنبال دارد.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه هزينه هاي اجتماعي و سياسي کم کردن بودجه هاي جاري بسيار هست، تصريح کرد: در سال هاي ۹۲ تا ۹۶، ۲۱ هزار ميليارد تومان اوراق همکاری و صکوک دولتي انتشار یافته و رقمي که در بودجه براي انتشار اوراق در نظر گرفته شده، هفت هزارو ۸۰ ميليارد تومان بودجه است که در سرفصل آخر چسبندگي بالايي در هزينه هاي مربوط به سلامت ديده مي شود. ميرشجاعيان با تأكيد بر اينکه ۷۹ درصد اعتبارات هزينه اي ما داراي چسبندگي بسيار هست، ادامه داد: کم کردن اين نوع هزينه ها تبعات اجتماعي و سياسي بسياري به همراه داشته از اين رو دولت ها راهکارهاي مختلفي را در نظر مي گيرند.
وي با بيان اينکه زماني که دولت ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه مي شوند، به سمت ايجاد بدهي حرکت مي کنند، افزود: دست درازي به منابع بانک مرکزي يکي از اين راهکارهاي دولت هاست که با ورود قانون، جلوي آن گرفته شد.

معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با تأكيد بر اينکه استفاده از منابع نظام بانکي نيز ديگر راهکار دولت ها براي جبران بدهي خود هست، تصريح کرد: در حال حاضر حجم بدهي دولت به بانک مرکزي ۱۶۲ هزار ميليارد تومان است که اگر تقسيم بر مانده تسهيلات اعطايي شود، حجم و اندازه آن به خوبي مشخص خواهد شد.

ميرشجاعيان با بيان اينکه قبل از تصويب قانون برطرف موانع توليد، دولت فهم خوبي از بدهي هاي خود نداشت گفت: با تصويب اين قانون، مرکزي در مجموعه وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مديريت بدهي ها تشکيل شد که در نخستين اقدام خود احصاي بدهي هاي خود را انجام داد.

شرق

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | بودجه کشور | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog